Icon

[row] [col class=”span4″]

 • [icon name=”glass”]icon-glass[/icon]
 • [icon name=”heart”]icon-heart[/icon]
 • [icon name=”film”]icon-film[/icon]
 • [icon name=”ok”]icon-ok[/icon]
 • [icon name=”off”]icon-off[/icon]
 • [icon name=”home”]icon-home[/icon]
 • [icon name=”download-alt”]icon-download-alt[/icon]
 • [icon name=”play-circle”]icon-play-circle[/icon]
 • [icon name=”lock”]icon-lock[/icon]
 • [icon name=”volume-down”]icon-volume-down[/icon]
 • [icon name=”tag”]icon-tag[/icon]
 • [icon name=”print”]icon-print[/icon]
 • [icon name=”italic”]icon-italic[/icon]
 • [icon name=”align-center”]icon-align-center[/icon]
 • [icon name=”indent-left”]icon-indent-left[/icon]
 • [icon name=”pencil”]icon-pencil[/icon]
 • [icon name=”edit”]icon-edit[/icon]
 • [icon name=”step-backward”]icon-step-backward[/icon]
 • [icon name=”pause”]icon-pause[/icon]
 • [icon name=”step-forward”]icon-step-forward[/icon]
 • [icon name=”plus-sign”]icon-plus-sign[/icon]
 • [icon name=”question-sign”]icon-question-sign[/icon]
 • [icon name=”ok-circle”]icon-ok-circlet[/icon]
 • [icon name=”arrow-up”]icon-arrow-up[/icon]
 • [icon name=”resize-small”]icon-resize-small[/icon]
 • [icon name=”exclamation-sign”]icon-exclamation-sign[/icon]
 • [icon name=”eye-open”]icon-eye-open[/icon]
 • [icon name=”calendar”]icon-calendar[/icon]
 • [icon name=”chevron-up”]icon-chevron-up[/icon]
 • [icon name=”folder-close”]icon-align-folder-close[/icon]
 • [icon name=”hdd”]icon-hdd[/icon]
 • [icon name=”thumbs-up”]icon-thumbs-up[/icon]
 • [icon name=”hand-up”]icon-hand-up[/icon]
 • [icon name=”circle-arrow-up”]icon-circle-arrow-up[/icon]
 • [icon name=”tasks”]icon-align-tasks[/icon]

[/col] [col class=”span4″]

 • [icon name=”music”]icon-music[/icon]
 • [icon name=”star”]icon-star[/icon]
 • [icon name=”th-large”]icon-th-large[/icon]
 • [icon name=”remove”]icon-remove[/icon]
 • [icon name=”signal”]icon-signal[/icon]
 • [icon name=”file”]icon-file[/icon]
 • [icon name=”download”]icon-download[/icon]
 • [icon name=”repeat”]icon-play-repeat[/icon]
 • [icon name=”flag”]icon-flag[/icon]
 • [icon name=”volume-up”]icon-volume-up[/icon]
 • [icon name=”tags”]icon-tags[/icon]
 • [icon name=”camera”]icon-camera[/icon]
 • [icon name=”text-height”]icon-text-height[/icon]
 • [icon name=”align-right”]icon-align-right[/icon]
 • [icon name=”indent-right”]icon-indent-right[/icon]
 • [icon name=”map-marker”]icon-map-marker[/icon]
 • [icon name=”share”]icon-share[/icon]
 • [icon name=”fast-backward”]icon-fast-backward[/icon]
 • [icon name=”stop”]icon-stop[/icon]
 • [icon name=”eject”]icon-eject[/icon]
 • [icon name=”minus-sign”]icon-minus-sign[/icon]
 • [icon name=”info-sign”]icon-info-sign[/icon]
 • [icon name=”ban-circle”]icon-ban-circle[/icon]
 • [icon name=”arrow-down”]icon-arrow-down[/icon]
 • [icon name=”plus”]icon-plus[/icon]
 • [icon name=”gift”]icon-gift[/icon]
 • [icon name=”eye-close”]icon-eye-close[/icon]
 • [icon name=”random”]icon-random[/icon]
 • [icon name=”chevron-down”]icon-chevron-down[/icon]
 • [icon name=”folder-open”]icon-align-folder-open[/icon]
 • [icon name=”bullhorn”]icon-bullhorn[/icon]
 • [icon name=”thumbs-down”]icon-thumbs-down[/icon]
 • [icon name=”hand-down”]icon-hand-down[/icon]
 • [icon name=”circle-arrow-down”]icon-circle-arrow-down[/icon]
 • [icon name=”filter”]icon-align-filter[/icon]

[/col] [col class=”span4″]

 • [icon name=”search”]icon-search[/icon]
 • [icon name=”star-empty”]icon-star-empty[/icon]
 • [icon name=”th”]icon-th[/icon]
 • [icon name=”zoom-in”]icon-zoom-in[/icon]
 • [icon name=”cog”]icon-cog[/icon]
 • [icon name=”time”]icon-time[/icon]
 • [icon name=”upload”]icon-upload[/icon]
 • [icon name=”refresh”]icon-play-refresh[/icon]
 • [icon name=”headphones”]icon-headphones[/icon]
 • [icon name=”qrcode”]icon-qrcode[/icon]
 • [icon name=”book”]icon-book[/icon]
 • [icon name=”font”]icon-font[/icon]
 • [icon name=”text-widtht”]icon-text-width[/icon]
 • [icon name=”align-justify”]icon-align-justify[/icon]
 • [icon name=”facetime-video”]icon-facetime-video[/icon]
 • [icon name=”adjust”]icon-adjustr[/icon]
 • [icon name=”check”]icon-check[/icon]
 • [icon name=”backward”]icon-backward[/icon]
 • [icon name=”forward”]icon-forward[/icon]
 • [icon name=”chevron-left”]icon-chevron-left[/icon]
 • [icon name=”remove-sign”]icon-remove-sign[/icon]
 • [icon name=”screenshot”]icon-screenshot[/icon]
 • [icon name=”arrow-left”]icon-arrow-left[/icon]
 • [icon name=”share-alt”]icon-share-alt[/icon]
 • [icon name=”minus”]icon-minus[/icon]
 • [icon name=”leaf”]icon-leaf[/icon]
 • [icon name=”warning-sign”]icon-warning-sign[/icon]
 • [icon name=”comment”]icon-comment[/icon]
 • [icon name=”retweet”]icon-retweet[/icon]
 • [icon name=”resize-vertical”]icon-resize-vertical[/icon]
 • [icon name=”bell”]icon-bell[/icon]
 • [icon name=”hand-right”]icon-hand-right[/icon]
 • [icon name=”circle-arrow-right”]icon-circle-arrow-right[/icon]
 • [icon name=”globe”]icon-circle-globe[/icon]
 • [icon name=”briefcase”]icon-align-briefcase[/icon]

[/col] [/row]

Get the code

[[icon name="ICON_NAME"]...[/icon]]